Op 24 maart a.s. zal de wethouder van de gemeente Renkum mevrouw drs. A.D. Du
whof en de locatie
anager ?? een openingswoord doen ter ere van de offi ciele opening van het project KrachtVaardig. Het project staat voor verbinding met de vier O’s, de Overheid, Ondernemer, Onderwijs en Ondersteuners gaan een samenwerking aan om zo mooie kansen te bieden aan (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die hier interesse heeft is uitgenodigd. Na het officiele gedeelte is er nog gelegenheid om gezellig na te borrelen.