De feestdagen voor 2023 staan voor de deur! Afgelopen jaar hebben we met z’n allen prachtig werk verzet. Nieuwe locaties zijn aangesloten, werkkrachten doorgegroeid, veel gelachen, ook een traan gelaten om een geliefde deelneemster die ons is ontvallen, veel geleerd, maar vooral hard gewerkt. Nu een welverdiende vakantie en zijn we er vanaf 3 januari 2024 weer.

We willen alle samenwerkende partijen, con-collega’s, gemeenten, onderwijsinstanties, vrijwilligers, en iedereen die hier niet bij staan, enorm bedanken voor het mooie 2023 waarbij we waardevol met elkaar verbonden waren. Dat heeft veel energie opgeleverd en dat willen we graag in 2024 doorzetten!!

Dus voor iedereen, hele waardevolle feestdagen en een gezond, creatief en fijn 2024