Eigen pagina met informatie

Welkom!

Deze site is bedoeld om jou en eventueel je ouders of vertegenwoordigers op de hoogte te houden van nuttige en praktische zaken rondom het werken bij KrachtVaardig. We doen dit in de digitale omgeving van Zilliz. Daarom heb je van ons ook een persoonlijke inlognaam en wachtwoord gekregen. Als je in de kolom hiernaast inlogt, kom je op je persoonlijke site. Mocht het inloggen op de een of andere manier niet lukken geeft dit aan je begeleider aan.

Ons systeem voldoet volledig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens                    (link: wet persoons gegevens)

                             Inloggen 

KrachtVaardig digitaal

Als je op het logo van KrachtVaardig digitaal drukt, dan komt je in de digitale omgeving voor de werkkrachten

                             Inloggen 

Zilliz

Als je op het Zilliz logo drukt, dan kom je op de inlog omgeving van Zilliz

                             Inloggen 

Tevredenheidsonderzoek

Als je op het logo drukt, dan komt de enquete tevoorschijn.

Voortgang werkkracht: sociaal emotioneel

De werkkrachten komen bij KrachtVaardig om zich te ontwikkelen en te groeien op diverse gebieden, arbeidsvaardigheden, vakgerichte vaardigheden, maar ook op sociaal-emotioneel gebied . Om deze groei, die zeker zichtbaar is ook goed te volgen, maken we samen met de werkkracht een plan. Waar wil de werkkracht in groeien, wat wil hij of zij leren? De werkkracht maakt zelf de keuze en formuleert samen met de begeleider of hun opvoeders doelen. Deze worden binnen de werkzaamheden van KrachtVaardig heel praktisch en passend vertaald. Door regelmatig stil te staan bij de groei en hier feedback op te geven is de werkkracht eigenaar van zijn/haar leerproces. Daarnaast zijn er mogelijkheden om cursussen, trainingen of opleidingen te doen.In onderstaande balken zijn de de stappen die voltooid zijn in procenten weer gegeven, zo is er een duidelijk visueel beeld.

Voortgang werkkracht: leer en werk vaardigheden

Voor de werkkrachten is het belangrijk om de juiste competenties te ontwikkelen gericht op de dagelijkse praktijk. Welke vaardigheden en competenties zijn al aanwezig bij de werkkrachten en welke zijn nog te verbeteren. Ook hier worden net zoals bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, doelen geformuleerd de vanuit de werkkracht komt. Zelfreflectie is een belangrijk onderdeel. In onderstaande balken zijn de de stappen die voltooid zijn in procenten weer gegeven, zo is er een duidelijk visueel beeld.