Een werkkracht van de locatie Vught is gestart (in samenwerking met Zuiderbos) met een lascursus. De eerste resultaten van zijn lassen zijn veelbelovend! Hoe mooi is het dat er talenten worden ontdekt waarvan je niet wist dat je die had!!!